BLIZNY I ROZSTĘPY

Rozstępy i blizny są jednym z często występujących defektów skóry. Rozstępy swoją budową bardzo przypominają blizny. Naskórek i skóra właściwa w tych miejscach ulega ścieńczeniu, a włókna sprężyste zanikają. Występują u około 70% dziewcząt, 40% chłopców w wieku dojrzewania oraz na 90% u kobiet w ciąży. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest nagły przyrost masy ciała i związane z tym zjawiskiem rozciągnięcie skóry. Rozstępy układają się prostopadle do kierunku rozciągania skóry.
Nie ma metody usunięcia rozstępów w całości. Istnieją jednak sposoby redukcji tych zmian. Można uzyskać poprawę o 50-90%.

Polecane zabiegi: